News

Provide the latest updates about Naiscorp

  • VTC iMedia is a utility software for mobile phones, integrating value-added services suitable for young people such as: music and music. [...]

  • CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 1. Thời gian tổ chức cuộc họp: Từ 08 giờ đến 12 giờ ngày 03 tháng 08 năm [...]

  • Happy birthday Naiscorp 2023! Cảm ơn Quý đối tác, người thân, những anh em bạn bè ở VN và các nước đã gửi lời chúc mừng, sự [...]

  • Sau 15 phút khai mạc, thư ký phiên họp đăng công bố thông tin để bắt đầu đại hội cổ đông như sau: Thư ký đã nhận được phản [...]

  • Thời gian cuộc họp tổ chức kỹ càng đội ngũ Naiscorp đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ khẩn trương và đã sẵn sàng chào đón Quý cổ đông [...]

  • Thư mời Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin Naiscorp tham dự đại hội cổ đông bất thường. Với mục tiêu tổng kết, [...]

  • In the race to develop value-added services in the Vietnamese mobile market, MobiFone consistently demonstrates its agility in capturing opportunities. [...]

More than 30 projects at home and abroad successfully cooperated with naiscorp

Naiscorp is proud to be your reliable partner in the journey of construction and development in the future.

More than 30 projects at home and abroad successfully cooperated with naiscorp

Naicorp is proud to become your reliable partner in the journey of construction and development in the future.