Dự án nước ngoài

Quy mô hoạt động rộng lớn cả trong và ngoài nước

Dự án nước ngoài

Quy mô hoạt động rộng lớn cả trong và ngoài nước

Hợp tác phân phối nội dung số ở thị trường Việt Nam

Tổng hợp nội dung sở hữu mạng kết nối với tất cả các nhà khai thác di động Việt Nam. Cung cấp công nghệ và dịch vụ để trao đổi và thanh toán các giao dịch di động thông qua SMS, cung cấp dịch vụ gửi nội dung di động đến điện thoại di động thông qua ứng dụng di động.

Hệ thống xuất bản điện tử và cung cấp DV thuê chỗ đặt thiết bị

Cung cấp cho các tổ chức và cá nhân với khả năng quản lý, xuất bản, phân phối nội dung điện tử, cung cấp không gian thuê để đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.