Tác giả: Phuc Tran

Chia sẻ

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

1. Thời gian tổ chức cuộc họp: Từ 08 giờ đến 12 giờ ngày 03 tháng 08 năm 2023
2. Địa điểm tổ chức cuộc họp: 98 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh
3. Nội dung cuộc họp :

File đính kèm: Dự thảo nghị quyết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN