Dự án chính phủ

Đối tác đáng tin cậy của chính phủ

Dự án chính phủ

Đối tác đáng tin cậy của chính phủ

Hệ thống tổng hợp phân loại thông tin thông minh

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động thu thập, xử lý và phân tích các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra các kết quả phân tích chính xác và đáng tin cậy.

Hệ thống xuất bản điện tử và cung cấp DV thuê chỗ đặt thiết bị

Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp cho các tổ chức và cá nhân với khả năng quản lý, xuất bản, phân phối nội dung điện tử, cung cấp không gian thuê để đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Hệ thống xuất bản điện tử và cung cấp DV thuê chỗ đặt thiết bị

Cung cấp cho các tổ chức và cá nhân với khả năng quản lý, xuất bản, phân phối nội dung điện tử, cung cấp không gian thuê để đặt thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Cổng thông tin điện tử chính phủ

Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin, dịch vụ và tiện ích công cộng cho doanh nghiệp và tổ chức nhằm tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình tương tác với chính quyền.

Dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Áp dụng các kiến thức khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, sản phẩm và dịch vụ, với mong muốn đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội và nền kinh tế.