Ngôn ngữ : Tiếng Việt | English

Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực:

 • search

  Xây dựng hệ thống tìm kiếm tiếng Việt trực tuyến

 • search

  Tư vấn, xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin hỗ trợ quá trình quản lý dữ liệu.

 • search

  Sao lưu, số hóa và xử lý dữ liệu cho doanh nghiệp

 • search

  Dịch vụ ứng dụng trực tuyến trên thiết bị di động

 • search

  Quảng cáo và phân phối thông tin trực tuyến

 • search

  Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trực tuyến