Ngôn ngữ : Tiếng Việt | English

Dịch vụ

Tổng hợp dữ liệu

 

Dịch vụ tổng hợp dữ liệu của Naiscorp được xây dựng trên công nghệ lọc tin tự động mang đến cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân một công cụ tổng hợp tin đầy đủ, chính xác với tốc độ nhanh.

Thế mạnh của dịch vụ

  • Tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu riêng của khách hàng với độ chính xác cao, tốc độ nhanh.
  • Đổ tin tự động vào hệ thống website của khách hàng theo các yêu cầu riêng về nguồn tin của khách hàng.


Một số dự án đã triển khai

  • Cổng thông tin của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) http://home.vnn.vn
  • Hệ thống tổng hợp tin về sức khỏe của viện K Trung ương