Ngôn ngữ : Tiếng Việt | English

Dịch vụ

Tìm kiếm, xử lý dữ liệu

 

Naiscorp sở hữu các thành quả nghiên cứu khoa học đã giành nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực xử lý dữ liệu từ năm 2002. Công nghệ của Naiscorp được triển khai thành công trên hệ thống tìm kiếm tiếng Việt trực tuyến www.socbay.com.

 

Với khả năng xử lý dữ liệu khối lượng lớn (lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ bản ghi), Naiscorp cung cấp dịch vụ tìm kiếm và xử lý dữ liệu theo yêu cầu cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các hệ thống website…

 

Những con số đáng chú ý

  • Hàng tỉ:    Số mục dữ liệu có thể xử lý
  • 80 triệu:   Số lượng truy vấn có thể đáp ứng mỗi ngày
  • > 50:       Số lượng văn bản, dữ liệu có thể xử lý
  • 5 phút:    Thời gian cập nhật dữ liệu
  • < 1 giây:  Tốc độ xử lý kết quả tìm kiếm

Một số dự án đã triển khai

  • Cổng thông tin Điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam www.chinhphu.vn
  • Cổng thông tin của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) www.home.vnn.vn